Het beste vuurwerk voor outlet prijzen Voor liefhebbers, door liefhebbers

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:


Algemeen

Vuurwerk Outlet wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze site verstaan te zijn Vuurwerk outlet Pijnacker B.V., kantoorhoudende te, op het adres: Boezumweg 2X 2641 KH Pijnacker

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vuurwerk Outlet optreedt als leverancier van producten.


Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Vuurwerk Outlet zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.


Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Vuurwerk Outlet en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling met IDEAL heeft plaatsgevonden

Annuleren

Bij het annuleren van een bestelling wordt 15% van het order bedrag ingehouden als zijnde verwerkingskosten


Prijzen

Alle prijzen in de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW.
Onze verkoopprijzen zijn berekend vanaf de verkoopadvies prijzen.


Orderontvangst-betaling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Vuurwerk Outlet direct een e-mail met de opdrachtbevestiging, tevens afhaal- en betaalbewijs.


Betalingswijze

De online geplaatste orders dienen vooruit met IDEAL betaald te worden. U kunt veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van IDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling bij Vuurwerk Outlet. Klik dan op de IDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Vuurwerk Outlet wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Zie voor meer informatie: de website van IDEAL.


Levering en Levertijden

Levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 16 jaar en ouder en volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. Bij levering kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Uw bestelling kunt u alleen afhalen op de door u gekozen afhaaldag en tijd en alleen volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. U bent gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of Vuurwerk Outlet de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden Vuurwerk Outlet er terstond van in kennis te stellen zodra u het tegendeel blijkt.


Garantie

Vuurwerk Outlet garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert Vuurwerk Outlet dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.


Aansprakelijkheid

Vuurwerk Outlet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.


Privacy

Vuurwerk Outlet behandelt gegevens van de klant met zorg. Dit betekent dat Vuurwerk Outlet deze nooit aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij wettelijk daartoe verplicht. Vuurwerk Outlet zal de door klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling, betaling en de communicatie met de klant en om de klant te informeren omtrent de ontwikkelingen op site van www.vuurwerk-outlet.nl Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan schriftelijk ingediend worden, of via info@vuurwerk-outlet.nl

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neemt u dan contact op met Vuurwerk Outlet. Wij zullen trachten tot een oplossing te komen. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.


Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Vuurwerk Outlet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


Video actie

- Alle Lucky compound boxen, John compound boxen, 30 mm Outlet specials en Mega Big 19 doen mee met de actie.

- De beste inzending per product krijgt een voucher t.w.v. € 100,-

- Wanneer er geen (goede) inzendingen voor een product zijn, wordt voor dat product geen voucher uitgegeven.

- Met het inzenden van je video zie je af van alle copyright en eigendomsrechten.

- Vuurwerk Outlet en gelieerde winkels mogen de video onbeperkt en naar eigen keuze gebruiken, ook voor commerciële doeleinden.

- De video moet minimaal in 1080p zijn opgenomen en met geluid.

- Er mogen geen andere commerciële uitingen zichtbaar zijn in de video.

- Inzenden kan tot en met 4 februari 2024

  via info@vuurwerk-outlet.nl Gebruik WeTransfer of soortgelijke dienst.

- Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.